Too
smart
to be a
door.

GEZE COCKPIT – THE FIRST SMART DOOR, WINDOW,
SAFETY AND ACCESS CONTROL SYSTEM.

NU OOK MET INTEGREERBARE TOEGANGS- CONTROLE

SMART SYSTEM.

GEZE COCKPIT – THE FIRST SMART DOOR, WINDOW,
SAFETY AND ACCESS CONTROL SYSTEM.

HET IS DE SMART BUILDING INNOVATIE.
Met GEZE Cockpit completeren wij de gebouwautomatisering dankzij het eerste slimme deur-, raam- en veiligheidssysteem.

De unieke netwerkkoppeling tussen deur- en raamtechnologie met slimme software en open interfaces ontsluit voor alle ontwikkelaars en exploitanten volledig nieuwe vormen van gebouwautomatisering en optioneel ook in de toegangscontrole.

Voor meer efficiëntie, veiligheid en comfort. Voor dynamische veiligheids- en brandpreventieconcepten, intelligente rook- en warmteafvoerinstallaties, intuïtieve toegangscontrole en de doelmatige vrijgave van vluchtroutes. Voor een modulaire automatisering en meer kansen.

SLIMME SYSTEMEN ANTICIPEREN.
Geautomatiseerde vluchtroutedeuren, inbraakwerende automatische schuifdeuren, rook- en warmteafvoerinstallaties, brandwerende deuren met vastzetvoorzieningen en toegangsgecontroleerde deuren: met de multifunctionele producten van GEZE voor deuren en ramen die via de GEZE Cockpit worden gecontroleerd en aangestuurd, heeft u met uw nieuwe gebouwbeheersysteem alles onder controle.

SMART BUILDINGS.

SMART, SMARTER – GEZE COCKPIT.

Verwarming, verlichting, ventilatie en airco – alles fraai en praktisch vormgegeven. Maar echt 'smart' (d.w.z. compleet, veilig en efficiënt) worden Smart Buildings pas, wanneer ook deuren en ramen geautomatiseerd en in uw gebouwsysteem opgenomen zijn.

Dankzij het gebruik van de open BACnet-standaard maakt GEZE Cockpit de slimme integratie van deur, raam- en veiligheidstechniek binnen de procesgestuurde gebouwentechniek mogelijk. Het kan als op zichzelf staand gebouwautomatiseringssysteem (stand-alone oplossing) of in een globaal procesgestuurd gebouwbedieningssysteem worden geïntegreerd. De gegevensuitwisseling tussen GEZE Cockpit en de aandrijftechniek respectievelijk de veiligheidssystemen vindt plaats via de interfacemodule IO 420. Bediening vanaf pc, tablet of smartphone: doordat de toepassingen op GEZE Cockpit via een browser worden aangestuurd, kunnen ze op elk IP-compatibel eindapparaat bediend worden. Gebouwbeheer met GEZE Cockpit: Dat bedoelen wij bij GEZE met Smart Building.

ASHRAE BACnet

GEZE Cockpit werkt met de open communicatiestandaard BACnet volgens de ISO-norm 16484-5.

SMART INTEGRATION.

OPEN BACNET-STANDAARD – HIER IS VOOR COCKPIT EEN ROL WEGGELEGD.

Automatische deursystemen, raamtechniek, rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA), veiligheidstechniek – er kunnen max. 62 producten van GEZE op elke GEZE Cockpit worden aangesloten. Maar dat is nog maar het begin. Anders dan bij door eigendomsrechten gebonden systemen integreert GEZE Cockpit via de communicatiestandaard BACnet de complete 'intelligentie' van de producten binnen het gebouwnetwerk. Producentoverkoepelend en globaal.
Pas wanneer gegevens van andere deelnemers en deelsystemen toegankelijk zijn voor gebruik, kunnen deuren en ramen pas echt 'intelligent' worden bediend met software. Zo kunnen, afhankelijk van buitentemperatuur en in combinatie met temperatuursensoren en verwarmingssystemen, bijvoorbeeld de openingsbreedtes van deuren automatisch worden ingesteld of ramen dienovereenkomstig geopend en gesloten worden.

SMART BENEFITS.

HOE INTELLIGENTER DE NETWERKKOPPELING, DES TE GROTER DE VOORDELEN.

Of het nu gaat om vliegvelden, ziekenhuizen, beurshallen, kantoren, winkelcentra of veiligheidsrelevante onderzoeksinstellingen: GEZE Cockpit biedt u de juiste combinatie van veiligheids- en comfortfuncties voor de intelligente visualisering, transparante bewaking en efficiënte aansturing van gebouwautomatiseringsnetwerken. Onze toekomstgeoriënteerde technologie zorgt hierbij voor een optimale investeringsveiligheid – bij de planning van de gebouwautomatisering en van toegangscontrolesystemen, de oplevering, de technische realisatie en de veilige en efficiënte exploitatie van uw gebouw.

 • SLIM ONTWIKKELEN
 • SLIM BOUWEN
 • SLIM EXPLOITEREN
 • ONTWIKKELINGSPORTFOLIO UITBREIDEN, NIEUW PORTFOLIO REALISEREN? MET ZEKERHEID!
  Voor u als ontwikkelaar en gespecialiseerd planner van de technische gebouwuitrusting vereenvoudigt GEZE Cockpit voor u de integratie van deur-, raam- en veiligheidstechniek. Er kunnen meer functies worden ingepland. Gestandaardiseerde netwerkcomponenten en individuele projectondersteuning door GEZE bieden u planningszekerheid. Dat maakt GEZE Cockpit ook voor de producenten van gebouwtechnische systemen en voor systeemintegratoren uitermate interessant.

  VOORDELEN VAN GEZE COCKPIT
  • Planningszekerheid
  • Uitbreiding van het portfolio
  • Uitbreiding van functies
 • Probleemloos en globaal: het is mogelijk!
  Het open communicatieprotocol BACnet maakt het mogelijk. Dit biedt plug-and-play-componenten waarmee u apparaten en producten snel met elkaar kunt verbinden. Dit helpt u om op ieder geval te kunnen reageren, waarborgt een snelle integratie binnen de communicatiesystemen en biedt u ook bij ad hoc veranderingen in uw plannen de nodige flexibiliteit.

  VOORDELEN VAN GEZE COCKPIT
  • Efficiëntie tijdens de bouwfase
  • Korte reactietijden bij uitval
  • Flexibiliteit bij planmatige veranderingen
 • Kostenefficiënt en tegelijkertijd nog veiliger? Ja!
  Met GEZE Cockpit bespaart u als exploitant van een gebouw cash geld en verhoogt u gelijktijdig de veiligheid van uw gebouw en van de personen die zich erin bevinden. Ook uw personeel profiteert hiervan: GEZE Cockpit is gebruiksvriendelijk en comfortabel: de statussen van deuren, ramen, rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA) en vluchtroutesystemen (RWS) kunnen op elk moment vanaf een willekeurig IP-compatibel apparaat op elke locatie bediend en veilig bewaakt worden. Met de optionele GEZE INAC-applicatie die door middel van licentie in de GEZE Cockpit vrijgeschakeld kan worden, kunt u bovendien nieuwe wegen van de toegangscontrole inslaan.

  VOORDELEN VAN GEZE COCKPIT
  • Comfort
  • Veiligheid
  • Efficiëntie tijdens het gebruik van het gebouw
  • Optionele besturing en controle van toegangen
GEZE COCKPIT. UW PAKKETOPLOSSING:

Smart
Solutions.

GEZE COCKPIT PAST ZICH AAN UW EISEN AAN.

Wij denken niet in afzonderlijke producten, maar net als u in universeel inzetbare oplossingen. Daarom is er ook niet één GEZE Cockpit. Afhankelijk van het toepassingsscenario bestaat uw individuele GEZE Cockpit-netwerkoplossing uit verschillende servicepakketten met bijbehorende hard- en softwarecomponenten alsmede overeenkomstige services.

Verschillende pakketten – geheel naar behoefte. Het standaard pakket is GEZE Cockpit Basic en bevat een uitgebreide configuratiesoftware, die een integratie in hoger geclassificeerde gebouwmanagementsystemen garandeert. Bij dit standaard pakket kunt u optionele applicaties selecteren. Meer te weten komen over de applicatie GEZE INAC voor de toegangscontrole.

Voor een beter overzicht zijn de verschillende toepassingsopties onderverdeeld in verschillende softwarepakketten.

REFERENTIES

TOO GOOD
TO BE TRUE.

GEZE COCKPIT IN DE PRAKTIJK.
Te mooi om waar te zijn? GEZE Cockpit wordt reeds met succes toegepast. In een van Duitslands modernste windtunnels evenals in het hoofdkantoor van een IT-specialist en uiteraard bij GEZE zelf. Het aantal gerealiseerde projecten neemt maandelijks toe. Minstens even spannend zijn echter de samenwerkingsprojecten en ontwikkelgroepen met andere producenten van procesgestuurde gebouwentechniek. Zo gaan we gezamenlijk de toekomst van Smart Buildings stimuleren – en u nog meer mogelijkheden bieden.

REFERENTIE: VECTOR IT-CAMPUS.
Intelligente gebouwaansturing op het nieuwe Vector-hoofdkantoor.
Oplossingen van GEZE zorgen voor significante voordelen tijdens planning en bedrijf:

 • digitale netwerkoplossingen op maat met BACnet
 • centrale besturing van meer dan 180 deuren in de procesgestuurde gebouwentechniek –
  nog meer comfort en veiligheid tijdens normaal bedrijf en in noodsituaties
 • universele functionaliteit en interactie – altijd en overal in het oog
 • Energie-efficiëntie – interactie van deurtechniek en klimaatbesturing

SMART SUPPORT.

START UW COCKPIT!

Met of zonder concreet project: wanneer het gaat om gebouwautomatisering, kunt u op ons rekenen. Maak kennis met ons! Als klein maar slagvaardig team behalen we samen met u succes. Overtuig uzelf. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!


NEEM NU CONTACT OP VOOR UW PILOTPROJECT.